123klubb.no

Kursoversikt

Kursoversikt

Har du et kursbehov - ta kontakt med emilie(at)kxp.no da det gjennomføres kurs i ulike regioner jevnlig eller for en klubb om ønskelig. Alle kurs gjennomføres ved forespørsel enten som felleskurs eller kurs for kun din klubb (eks. etablering 123klubb, medlemsfakturering, trener/laglederrollen, 123cup, skillrace, effektiv klubbdrift vha. 123klubb).

Pris/påmelding:

For felleskurs: kr 950,- pr deltaker inkl mva samt andel av kursinstruktørs reisekostnad. Kurs med deltakere fra kun egen klubb har en annen prismodell, med kr 3250 eller kr 2700,- pr kurs. Påmelding via mail til emilie(at)kxp.no med antall deltakere, hvilket / hvilke kurs og eget kurs vs felleskurs.

 

Kursalternativer (se detaljerte agenda pr kurs under):

Medlemsarkiv og fakturering og online påmelding/betaling a 3 timer og pris kr 3500,-

Trener/laglederrollen i 123klubb, varighet 2 timer og pris kr 2700,-

Effektiv drift vha 123klubb for klubbledere/styre, varighet 3 timer og pris kr 3250,-

Etablering av 123klubb, varighet 3,5 timer og pris kr 3250,-

 

Sted:

I klubbhus hos en av deltakerklubbene. Stedet må ha god internetthastighet trådløst, projector og lerret. Alle deltakere bør ha med egen PC - minium en pr lag/klubb.

 

Agenda medlemsarkiv & faktureringskurs 3 timer:

  • Drift av medlemsarkiv i 123klubb
  • Hvordan sikre god kvalitet i medlemsarkiv
  • Lage familietilknytning (valgfri funksjon)
  • Opprette giroer
  • Distribuer fakturaer (brev, mail, sms)
  • Registrere betalinger manuelt eller via OCR-fil
  • Sjekke betalingsstatus og lage purringer
  • Kobling mot NIF, idrettsregistrering og regnskapet
  • Bruk av online betaling i arrangementsmodul 123booking vs giroadministrasjon

Agenda etablering av 123klubb 3,5 timer:

  • Introduksjon
  • Design- og innholdsmuligheter i 123klubb
  • Innlegging av klubbdata (baner, treningstider, lag osv) og medlemmer via excelmal
  • Oppbygging av innhold (nyheter, innholdsmeny, sponsorer, aktiviteter++)
  • Lansering (forberedelse trenerkurs, informasjon øvrige medlemmer, domene reruting)
  • Neste steg/fordeling av oppgaver

Agenda trener/laglederkurs 2 timer:

  • Kort introduksjon til 123-produktene
  • Hvor fremkommer det trenere/lagledere utfører på hjemmesiden?
  • Egen bruker & pålogging
  • Gjør deg kjent med lagets lagside
  • Spillerinformasjon/oppdatering av lister. OBS  automatisk kobling mot klubbens medlemsregister
  • Kommunikasjon med spillere/trenere/foresatte
    • Send melding (SMS, email)
    • Opprett aktivitet inkl online påmelding
  • Administrere treninger
  • Kamper/tabeller (OBS synkronisering for klubber som har denne ekstratjenesten)
  • Opprett en nyhet inkl link og bilde på lagsiden
  • Kort om andre muligheter som trener/lagleder
  • Annet som diplomprint, statistikker, rapporter, portrettbilder spillere, Klubb-TV, spillerbørs for de eldre, billedgalleri
  • Brukerdokumentasjon


Agenda Effektiv drift vha 123klubb 3 timer:
OBS man rekker ikke alle agendapunkter i et kurs, men målet er å velge ut det som klubben/klubbene som deltar ser størst behov for.

  • ”Nytt og nyttig” som online betaling med kort, nytt design
  • Bedre medlemskommunikasjon
    • Medlemsadministrasjon person - lag
    • Meldingssentral for mail og SMS (opprette mailgrupper og benytte idrettsfilter)
    • SMS konto/fordeling pr lag
    • Bruk av aktivitetskalender på forside og online påmelding
    • Proffe nyhetsbrev og invitasjonsmaler vha maler
  • Oppdatere forsiden/lagsider og få en levende hjemmeside
    • Nytt design/layout 
    • Brukslogger/trafikk
    • Nyheter-nyheter-nyheter… (nb løfte fra lagsider!)
    • Bildebehandling (nyheter, meny, portrettbilder ++)
    • Arrangementskalender
    • Frifelt i venstre kolonne på forsiden
    • Sponsorlogoer - hvordan best profilere klubbens sponsorer?
    • Klubb TV filmklipp
    • Billedgalleri (nb løfte fra lag)
    • Multisportvisning av kamper
    • Oppbygging av innholdsmeny inkl innhold i form av tekst, bilder, linker, intern rapporter
    • Innhold for alle målgruppene til hjemmesiden
  • Klubbledelse og styremodul prosjekter/dokumentdeling (ny)
    • Opprette prosjekter og gi tilgang
    • Egen innholdsmeny og dokumentdeling
    • Aksjonsoppfølging
    • Aktivitetskalender og meldingssentral
  • Trening og kamp administrasjon/banekalender
    • Opprette trening/kamp-lokasjoner
    • Kobling seriekamper/tabeller pr idrett
    • Registrere treningstider
    • Banebruk-kalender forside, ukens kamper, ukens aktiviteter og lagsider
    • Kampstatistikk ”våre lag”, neste/siste kamper, belastningsoversikter, hospiteringsoversikt, adelskalender, målscoreren
  • Kort om vårt NIF-godkjente medlemsarkiv, oppdatering laglister og koblinger mot og mulighetene i faktureringsmodulen
    • Person vs medlem
    • Aktive medlem vs støttemedlem/medlemstyper
    • Gode rutiner for innmelding og utmelding
    • Involvering av trenere/lagledere OG evt medlemmet selv ved pålogging

 

Besøksadresse:
Ullevål stadion, Sognsvn. 75

0855 OSLO, inng. E, 5. etg.
 
Postadresse:
Sognsveien 75-77, inng. E, 0855 OSLO

Mail: post(at)kxp.no
Tlf: +47 22 44 25 00

  • Idrettsklubber
  • Lag
  • Utøvere
  • Idrettsskoler/akademi
  • Forbund/kretser
  • Foreninger

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products